Εκπαίδευση

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του ΑΠΘ, στο αντικείμενο “Αρχιτεκτονική Τοπίου”, για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023.

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και την αφίσα.

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdf
651 KB
ΑΦΙΣΑ

jpeg
1 MB