Ενημέρωση

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-Τμήματος Αττικής με θέμα “Βιωσιμότητα Συλλόγου – Είσπραξη συνδρομών των μελών μας”

ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ 2012

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-Τμήματος Αττικής με θέμα “Βιωσιμότητα Συλλόγου – Είσπραξη συνδρομών των μελών μας”

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-Τμήματος Αττικής με θέμα “Βιωσιμότητα Συλλόγου – Είσπραξη συνδρομών των μελών μας”