Επαγγελματικά Θέματα

Χρήσιμες πληροφορίες προς τους συναδέλφους από ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

για την επιμέλεια Α. Βακαλόπουλος, Κ. Βουρεκάς, Ι. Μητρόπουλος

Στα πλαίσια του προγραμματισμού της επιτροπής Α1 του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προσπαθήσαμε να ανοίξουμε μια σελίδα ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους νέους συναδέλφους. Έτσι μετά την ανακοίνωση επίκαιρων χρήσιμων οδηγιών που αφορούν την επαγγελματική καθημερινότητα, παρουσιάζουμε τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια-θεματικές ενότητες σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος. Το περιεχόμενο αυτών θέλουμε να ενημερώνεται και να εμπλουτίζεται μετά από υποδείξεις των συναδέλφων, μια και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και η νομοθεσία μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. **Η εργασία αυτή έχει βασισθεί εν μέρει σε παλαιότερη εργασία του ΤΕΕΚΜ. Θεωρήσαμε σκόπιμο να μην αναφέρεται μόνο σε αρχιτέκτονες, μια και τα προβλήματα έχουν ομοιότητες και είναι επιθυμητή η πληροφόρηση στην αναγκαία συνεργασία των ειδικοτήτων μηχανικών

Συνημμένα

1. Χρήσιμες πληροφορίες

2. Τεχνικά γραφεία

3. Οργάνωση γραφείου νέου μηχανικού

4. Ασφαλιστικά Θέματα

5. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)


Χρήσιμες πληροφορίες για συναδέλφους

εργασία Μόνιμης Επιτροπής Α1

pdf
122 KB
Τεχνικά γραφεία

εργασία Μόνιμης Επιτροπής Α1

pdf
81 KB
Οργάνωση γραφείου νέου μηχανικού

εργασία Μόνιμης Επιτροπής Α1

pdf
113 KB
ασφαλιστικό

εργασία Μόνιμης Επιτροπής Α1

pdf
76 KB
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

εργασία Μόνιμης Επιτροπής Α1

pdf
74 KB