Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 12/Δ.Σ. 22/2023 απόφαση ΔΕΠΑΝ (ΑΔΑ : ΨΛΚ946ΜΩΧΑ-ΥΦΤ), με θέμα : Απόφαση Πρακτικού αποτελεσμάτων συνεδρίασης κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο : «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ».

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.