Ενημέρωση

Αποτελέσματα Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας»

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. 36/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων (ΑΔΑ: ΨΩΙ2ΩΡΜ-0Η9) επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο  ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας ”.

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.