Ενημέρωση

Αποφάσεις ΤΕΕ / ΤΑΚ σχετικά με το Ασφαλιστικό

Σας ενημερώνουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης κοινοποίησε στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τις δύο επισυναπτόμενες αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του που αφορούν στο Ασφαλιστικό και συγκεκριμένα

Α) Καταβολή των Ασφαλιστικών Εισφορών Β’ εξαμήνου και

Β) Απαγκίστρωση του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής.