Ενημέρωση

Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 16/12/18: “Νομική προσφυγή κατά διατάξεων του ΠΔ 99/2018”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 16/12/18

Νομική προσφυγή κατά διατάξεων του ΠΔ 99/2018

“Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”

Η ρύθμιση του ΠΔ 99/2018 με την οποία επιτρέπεται η αυτόματη άσκηση βασικών δραστηριοτήτων της αρχιτεκτονικής σε ειδικότητες μηχανικών που δεν έχουν τις γνωστικές προϋποθέσεις, αντιστρατεύεται την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος για την προστασία της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και της αρμονικής ένταξης των κατασκευών στο περιβάλλον, οι οποίες ως έννοιες εμπεριέχονται στη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πόλεων και προστατεύονται από το Σύνταγμα (άρθρο 24 παρ. 2).

Αυτή η αναχρονιστική σύγχυση αρμοδιοτήτων, μας επιστρέφει σε δεδομένα του 19ου αιώνα και απειλεί να διαιωνίσει το καθεστώς του ν 4663/1930 που καταργήθηκε με τον ν 4254/2014.

Επισημαίνουμε χωρίς να σταθούμε περισσότερο εδώ, ότι η αντισυνταγματικότητα σε αυτή τη μεθόδευση του ΠΔ 99/2018 δεν αναφέρεται μόνον στο άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος:

Παραβιάζεται η αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), καθώς εξομοιώνεται ανεπίτρεπτα η πρόσβαση σε αρχιτέκτονες και σε άλλες ειδικότητες μηχανικών με άνισα ή ανύπαρκτα γνωστικά προσόντα σε βασικές δραστηριότητες της αρχιτεκτονικής.

Εισάγεται αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των αρχιτεκτόνων (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος), καθώς άλλες ειδικότητες μηχανικών είναι σε θέση να πλεονεκτούν με την πρόσβασή τους σε βασικές αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, δια της κατάργησης του κόστους από την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών (αφού στερούνται των προϋποθέσεων να τις ασκήσουν), εις βάρος της αρχιτεκτονικής ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες

Στα προηγούμενα θα έπρεπε να προστεθεί και η παραβίαση σειράς αποφάσεων των δικαστηρίων που απορρίπτουν την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων χωρίς τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά προσόντα, με πρόσφατη την 713/2016 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία: «… η άσκησης αρχιτεκτονικής από ειδικότητες που δεν διαθέτουν το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, δεν διασφαλίζει το δημόσιο αγαθό και το δημόσιο συμφέρον».

Για τους λόγους αυτούς η Αντιπροσωπεία στηρίζει την προσφυγή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ κατά των διατάξεων του ΠΔ 99/2018, στα σημεία με τα οποία επιτρέπει την αυτόματη πρόσβαση σε σημαντικές δραστηριότητες της αρχιτεκτονικής σε μηχανικούς ειδικοτήτων που δεν έχουν τις απαραίτητες γνωστικές προϋποθέσεις.

 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Κάρολος Γαλανός

Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Λάμπρος Μπίκος

Ο Β’ Αντιπρόεδρος
Γιάννης Ζερβός

 


ΑΠΟΦΑΣΗ

pdf
291 KB