Ενημέρωση

Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της προσφυγής του Π. Αντιβαλίδη

Συνάδελφοι,

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση (απορριπτική) του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της προσφυγής του Π. Αντιβαλίδη κατά του αποκλειστικού δικαιώματος των αρχιτεκτόνων στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών του άρθ.8 του Ν4030/11, που μας έστειλε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης.