Ενημέρωση

Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σχετικά με την κατασκευή υψηλών κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης

Προς:

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  – Υπουργό, κο Γιώργο Σταθάκη
  Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
  – Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, κα Ειρήνη Κλαμπατσέα
  Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
 • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
  Υπουργό, κα Μυρσίνη Ζορμπά
  Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  Πρόεδρο, κο Γιώργο Στασινό
  Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με την κατασκευή υψηλών κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης

Το πρόσφατο γεγονός της ανάδειξης του προβλήματος που έχει επισημανθεί από συλλογικούς, επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς εδώ και πολλά χρόνια και αφορά στη δόμηση των αστικών περιοχών γύρω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, είναι αποτέλεσμα διαχρονικών ελλειμμάτων και αστοχιών στο θέμα της θεσμοθέτησης κανόνων για την αρχιτεκτονική και τον χωρικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων.

Η προστασία και η ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελεί συνταγματική επιταγή και είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει αρμονική συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων (ΥΠΕΝ και ΥΠΠΟΑ) σε όλα τα θέματα που την αφορούν.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είναι κατηγορηματικά αντίθετος σε αυθαίρετες αποφάσεις χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαστάσεις του χωρικού σχεδιασμού όπως: περιβαλλοντική, κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική σε συνδυασμό με τον αρχαιολογικό νόμο.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ συμφωνεί με όποιο βραχυπρόθεσμο μέτρο πρόληψης συναποφασιστεί από τους αρμόδιους φορείς, αλλά εκτιμά ότι ο επανακαθορισμός όρων δόμησης είναι αντικείμενο εφαρμογής θεσμικής διαδικασίας, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και δεν αποτελεί αντικείμενο ομάδας εργασίας, όπως αναφέρεται στην με ΑΠ ΥΠΕΝ/ΓΔΠΟΛ/15059/81 – 19/02/2019 απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επανεξέταση των όρων δόμησης της ευρύτερης περιοχής που περιβάλει την Ακρόπολη και ειδικότερα της Περιοχής Μακρυγιάννη/Κουκάκι».

Ο καθορισμός, στη συνέχεια, ενός ενιαίου Θεσμικού Πλαισίου βασισμένου σε μία, επιτέλους, κωδικοποιημένη νομοθεσία που θα δημιουργήσει ανακατατάξεις στη δομή και τη διοίκηση των δύο συναρμόδιων για το συγκεκριμένο αντικείμενο υπουργείων, οφείλει να παραμείνει ο ολοκληρωμένος στόχος που θα ανατρέψει παγιωμένες αντιλήψεις, διαδικασίες και αρμοδιότητες!

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης