Ενημέρωση

Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θεωρεί εξαιρετικά σημαντική και αναγκαία την υλοποίηση της πρότασης του Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) Thomas Vonier, ότι «κάθε έργο πρέπει να έχει τον αρχιτέκτονά του», σε συνδυασμό με την πρόταση των Προέδρων των Περιοχών Ι και ΙΙ της UIA, με την οποία «δεν επιτρέπεται καμία επικάλυψη των επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρίς τη διατήρηση της αποκλειστικότητας του ρόλου των αρχιτεκτόνων, που έχει ως στόχο την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος».

Στόχος επίσης του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ είναι η ανάπτυξη ενός επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των ειδικοτήτων των μηχανικών στους τομείς της εκπαίδευσης και των επαγγελματικών δικαιωμάτων, και η συνέχιση της προσπάθειάς του να μετατρέψει τις αντιπαλότητες σε γόνιμη συνεργασία, διατηρώντας με σαφήνεια την διακριτότητα των διαφορετικών επιστημονικών ρόλων δεδομένης μάλιστα της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Όλα τα μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον άκουσαν / διάβασαν όλες τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων και συμφωνούν, ενισχύουν και συντάσσονται μαζί τους.

Παρατίθεται το μήνυμα των Προέδρων των Regions I και ΙΙ της UIA που υιοθετήθηκε στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο “Economy, Society and Climate Change / Τhe impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate”, που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου 7 – 9 Νοεμβρίου 2018.

“The UIA Region 1 and 2 Presidents meeting endorsed the following proposals 1.UIA President Thomas Vonier proposal that -every building has to have an Architect- in combination with the proposal of Nikos Fintikakis UIA Vice President – Not to the overlapping of Professional rights by keeping the exclusivity of the role of Architects for the protection of the built environment of public interest 2.firmly maintain that the architects’ area of specialization should be distinguished regarding assignations to teach art-related subjects in General Education as well as Technical / Professional Secondary Schools. It is also accepted the relevance of Architecture as an academic discipline to these subjects.“

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης