Διεθνείς Συνεργασίες

ACE (Architects’ Council of Europe – Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης)

Ιστοσελίδα ACE: www.ace-cae.eu
E-mail ACE: [email protected]

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΑΕ):

Το Συμβούλιο των Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (Architects’ Council of Europe), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, είναι μια οργάνωση της οποίας μέλη είναι οι επαγγελματικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των είκοσι πέντε κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και όλων των υπό ένταξη κρατών, καθώς και της Ελβετίας και της Νορβηγίας. Αποτελεί οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 450.000 Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων.

Το ΣΑΕ ιδρύθηκε το 1990 και η κύρια λειτουργία του είναι να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε., δίνοντας έμφαση στους τομείς της πολιτικής της Ε.Ε. που έχουν άμεση επίδραση στην αρχιτεκτονική πρακτική, την αρχιτεκτονική πολιτική και το δομημένο περιβάλλον (περισσότερα)

 


 

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS:

 

Ενημέρωση ACE (Architects’ Council of Europe – Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) για το 2013
The last edition of ACE Info (the news update from the Architects’ Council of Europe) for 2013 is now available. You can find it on the ACE Web Site: click here

 

* Καταστατικό
* Συνεδριάσεις
* Έρευνες
* Ενδιαφέρουσες Παρουσιάσεις
* Οδηγίες
* Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
* Θέματα Ανταγωνισμού
* Κώδικας Δεοντολογίας
* Στρατηγική
* Έγγραφα – Θέσεις
* Μηνιαίο Ενημερωτικό Έντυπο
* Δελτία Τύπου
* Συνέδριο 2010
* To ΣΑΕ – Δομή, Στόχοι και Δράσεις (Μάιος 2008)
* Πολιτικές Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης: «Αρχιτεκτονική και Ποιότητα Ζωής»
* Οργανώσεις – Μέλη