Ενημέρωση

ΨΗΦΙΣΜΑ: Αλληλεγγύη στους Τούρκους συναδέλφους μας & το Τούρκικο Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών (ΤΜΜΟΒ)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ: Αλληλεγγύη στους Τούρκους συναδέλφους μας & το Τούρκικο Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών (ΤΜΜΟΒ)