Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης των διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης των διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

– ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ