Ενημέρωση

Κοινή απόφαση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΠΑ και ΠΣΔΑΤΜ με θέμα “Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση διεπιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του χωρικού σχεδιασμού”

Κοινή απόφαση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΠΑ και ΠΣΔΑΤΜ με θέμα “Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση διεπιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του χωρικού σχεδιασμού”