Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με θέμα “Το Γραφείο του Αρχιτέκτονα”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με θέμα “Το Γραφείο του Αρχιτέκτονα”

 

Α.Π. 42246, Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2010

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ»

17-20/03/2011 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
με θέμα:
«ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ»

Στις μέρες μας, οι όροι άσκησης του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος βρίσκονται υπό πλήρη διαπραγμάτευση. Η παγκοσμιοποίηση, η προσπάθεια άρσης των περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματος στα πλαίσια των συμφωνιών με βάση της αρχές της ελεύθερης αγοράς, η μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο εκτέλεσης των σχεδίων στις ψηφιακές τεχνολογίες, η επιταχυνόμενη αστικοποίηση του πληθυσμού ως παγκόσμιο φαινόμενο, καθώς και η σχέση του αρχιτέκτονα με τους άλλους παράγοντες του σχεδιασμού, συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων προβληματισμών. Τα προβλήματα του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση τους θέτουν νέες υποχρεώσεις στον αρχιτέκτονα και στον ρόλο που θα διαδραματίσει στο μέλλον.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στο πλαίσιο του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου με τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ», προκηρύσσει Πανελλήνιο Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με θέμα:

«ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ»

Στόχος του διαγωνισμού είναι να εκφραστούν όλες αυτές οι αναζητήσεις από τους μελλοντικούς συναδέλφους, μέσω της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό με προτάσεις εννοιολογικού χαρακτήρα.

Το είδος του διαγωνισμού είναι ανοικτός διαγωνισμός ιδεών.

Δικαίωμα συμμετοχής  στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι φοιτητές των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και των ιστοτίμων Σχολών του εξωτερικού.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν στο Συνέδριο δωρεάν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ

Η υποβολή των συμμετοχών είναι ελεύθερη, γίνεται με ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.

Όλες οι προτάσεις φέρουν ως ψευδώνυμο πενταψήφιο αριθμό στο άνω μέρος τόσο της πινακίδας όσο και στον σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων.
Επισημαίνουμε ότι όλες οι συμμετοχές στον φοιτητικό διαγωνισμό θα παρουσιασθούν στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, θα αποτελέσουν μέρος της ειδικής έκδοσης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και αφιέρωμα στο περιοδικό «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ».

Θα απονεμηθούν πέντε (5) τιμητικές διακρίσεις σε ειδική εκδήλωση στα πλαίσια του Συνεδρίου.

Για το λόγο αυτό, προσκαλούνται όλοι οι φοιτητές των Αρχιτεκτονικών Σχολών της χώρας αλλά και οι Έλληνες φοιτητές ισότιμων Σχολών Αρχιτεκτονικής του εξωτερικού να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, την πρότασή τους.

Απαντήσεις και διευκρινήσεις σε τυχόν ερωτήματα θα δοθούν μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Πινακίδα Α1 σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή (Cappamount & CD) σε κατακόρυφη διάταξη η οποία θα περιλαμβάνει σχέδια, σκίτσα, κείμενα και οτιδήποτε κρίνει κατάλληλο ο/η υποψήφιος/α για την έκφραση της ιδέας του, και θα φέρει στην επάνω αριστερή γωνία τον κωδικό αριθμό του διαγωνιζόμενου.
  2. Φάκελο (κλειστό με βουλοκέρι) όπου απέξω θα αναγράφεται μόνο ο κωδικός αριθμός συμμετοχής (ψευδώνυμο) και θα περιέχει σελίδα Α4 με τα στοιχεία των φοιτητών μελετητών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ εάν υπάρχει, και e-mail του υπεύθυνου της ομάδας μελέτης καθώς και πίνακα με τα μέλη της ομάδας μελέτης, το ποσοστό συμμετοχής τους και βεβαίωση της Σχολής/Τμήματος Αρχιτεκτονικής από την οποία προέρχονται).

Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει μέχρι τη Δευτέρα 15/02/2011.

Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ , διεύθυνση Βρυσακίου 15 & Κλάδου, Μοναστηράκι, 10555 Αθήνα ή να αποσταλεί με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας αποστολών μέχρι 15/02/2011. Στην τελευταία περίπτωση τα έξοδα αποστολής πρέπει να είναι προπληρωμένα.

Στον διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη της κριτικής επιτροπής ή πρόσωπα που σχετίζονται με αυτά κατά οποιανδήποτε τρόπο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των συμμετοχών που θα βραβευτούν είναι η καλλίτερη ανταπόκριση στον στόχο του διαγωνισμού για την έκφραση με τον καλλίτερο τρόπο του Γραφείου του Αρχιτέκτονα στα πλαίσια της σύγχρονης πραγματικότητας και μελλοντικών προσανατολισμών του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5μελής και θα αποτελείται από:

  • Έναν εκπρόσωπο του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕA (πρόεδρος της επιτροπής).
  • Έναν εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕA, προερχόμενο από τον κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
  • Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, Αρχιτέκτονα, προερχόμενο από τον κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
  • Δυο εκπροσώπους της αρχιτεκτονικής κοινότητας που θα υποδειχθούν από το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των βραβευμένων συμμετοχών και γίνεται ο έλεγχος της νομιμότητας συμμετοχής. Οι υπόλοιποι φάκελοι παραμένουν στον αγωνοθέτη ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ και αποσφραγίζονται μόνον έπειτα από την έγγραφη αποδοχή των συμμετεχόντων, ώστε τα ονόματα τους να περιληφθούν στην έκθεση εφόσον το επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συλλόγου (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3215146 begin_of_the_skype_highlighting 210 3215146 end_of_the_skype_highlighting, 210 3215147 begin_of_the_skype_highlighting 210 3215147 end_of_the_skype_highlighting
Fax: 210 3215147
E-mail: [email protected] , [email protected]
Ιστοσελίδα: www.sadas-pea.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ