Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:Αίτημα συνάντησης για το Άνοιγμα του “κλειστού επαγγέλματος” του Αρχιτέκτονα Μηχανικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Αίτημα συνάντησης για το Άνοιγμα του “κλειστού επαγγέλματος” του Αρχιτέκτονα Μηχανικού

 

Α.Π. 42464 α, Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Αίτημα συνάντησης για το Άνοιγμα του «κλειστού επαγγέλματος» του Αρχιτέκτονα Μηχανικού


Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων λόγω των εξαιρετικά κρίσιμων για τον κλάδο εξελίξεων που δρομολογούνται από την Κυβέρνηση, κατά τη συνεδρίασή του της 12/01/2011 αποφάσισε να ζητήσει άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κο Δημήτρη Ρέππα.

 

Αντικείμενο της συνάντησης θα αποτελέσει μια ευρεία συζήτηση για το «άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων»  και τις επιπτώσεις που θα προκύψουν.

 

Εξάλλου οι Αρχιτέκτονες δικαιούνται και υποχρεούνται να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ως διακριτός επαγγελματικός κλάδος που αναφέρεται και στα σχετικά ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού και του Μνημονίου.

 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 42464 / 19-01-11 με θέμα: Αίτημα συνάντησης για το Άνοιγμα του «κλειστού επαγγέλματος» του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 


 

Α.Π. 42464, Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2011

Προς:
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Υπουργό κο Δημήτρη Ρέππα
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα:  Αίτημα συνάντησης για το Άνοιγμα του «κλειστού επαγγέλματος» του Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα, όσον αφορά τη μελέτη ιδιωτικών έργων, το ασκούν στη χώρα μας όλοι οι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και το αντιποιούνται διάφοροι άλλοι κλάδοι των μηχανικών με ίσα ή ελάχιστα διαφοροποιημένα επαγγελματικά δικαιώματα, που τους δόθηκαν με το Ν.4633/30, που σήμερα μετά από 80 και πλέον έτη ακόμη ισχύει. Πέραν αυτών το αντιποιούνται αντίστοιχα και διάφοροι κλάδοι αποφοίτων Τ.Ε.Ι.
Δεν υφίστανται γεωγραφικοί περιορισμοί άσκησης του επαγγέλματος ούτε ποσοτικοί αντίστοιχοι.

Παράλληλα όσον αφόρα τις μελέτες του Δημοσίου ενδιαφέροντος αυτές εκπονούνται κατά πλειοψηφία από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς με μικρές ποσοτικές παρεισφρήσεις άλλων κλάδων Διπλωματούχων Μηχανικών. Το δικαίωμα το αποκτούν ελεύθερα με μοναδικό περιορισμό της κατάταξης κατά την εμπειρία που προσδιορίζεται από τα χρόνια άσκησης και τους ανάλογους προϋπολογισμούς έργων.

Με τον τρόπο αυτό η Πολιτεία εξασφάλιζε μέχρι σήμερα τον ακριβή προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των Αρχιτεκτόνων και κατ’ επέκταση κατά κάποιο τρόπο διασφάλιζε τις αμοιβές τους για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Προ διετίας το ΤΕΕ όρισε ως επαγγελματικός φορέας όλων των μηχανικών νέες τιμές αμοιβών που ανταποκρινόταν στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα και ήταν πραγματικά επικαιροποιημένες.

Σημειωτέων ότι τα παραπάνω αφορούν για τα μεν ιδιωτικά έργα τη μελέτη και την επίβλεψη για τα δε δημόσια μόνο τη μελέτη.

Άρα αποδεικνύεται ότι πέρα του ελάχιστου απαιτητού, του να αποκτήσει κανείς δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ‘’και όχι μόνο‘’ κανένας άλλος περιορισμός ή παρεμβατισμός από την πλευρά της Πολιτείας δεν υφίσταται, και το επάγγελμα είναι παντελώς ελεύθερο.

Από την πλευρά της η Πολιτεία για να προσδιορίσει τα απαιτούμενα τέλη προς είσπραξη για λογαριασμό της κατά την αδειοδότηση του έργου προσδιόρισε ένα τρόπο ελάχιστου κόστους του έργου και ελάχιστου συμβατικού προϋπολογισμού, από τους οποίους κατά την διάρκεια των ετών με διάφορα νομοθετήματα και αποφάσεις προσδιορίζονται τόσο η ελάχιστη αμοιβή για τις μελέτες όσο και για την επίβλεψη. Ως πρόσθετη παρέμβαση έχει οριστεί επίσης η κατάθεση της αμοιβής των μελετών και μετά από κάποιο διάστημα και των επιβλέψεων στην ΕΤΕ ως μοναδικό αποδεικτικό καταβολής τους στον μελετητή και τον επιβλέποντα.

Εννοείται ότι οι οριζόμενες από το κράτος είναι οι ελάχιστες και έχουν πανελλαδικά μοναδική εφαρμογή, ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς και άλλες ιδιαιτερότητες και συνιστώσες.

Βέβαια οι αμοιβές τόσο των μελετών όσο και των επιβλέψεων έχουν άμεση εξάρτηση από ένα πλαίσιο προδιαγραφών σύνταξης μελετών, κανόνων και κανονισμών καθώς και αστικές ή και κατά περίπτωση ποινικές ευθύνες που με την υπογραφή του ο Αρχιτέκτονας τόσο στη μελέτη όσο και στην επίβλεψη αυτόματα αναλαμβάνει εφόρου ζωής (π.χ. η ευθύνη για βλάβες κτίσματος μετά από σεισμό παραγράφεται μετά από πενταετία από τον ίδιο το σεισμό και όχι από την κατασκευή του κτίσματος. Δηλαδή σε κτίσμα που είχε μελετηθεί και αδειοδοτηθεί το 1980 σε σεισμό που ενδεχόμενα θα γίνει το 2017, ο Αρχιτέκτονας που θα είναι ήδη συνταξιούχος θα ενέχεται για ότι τα δικαστήρια αποφασίσουν).

Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί λοιπόν δεν μπορούν να αποδεχτούν το ενδεχόμενο κατάργησης των ελαχίστων αμοιβών από την πολιτεία και να παραμείνουν όλες εκείνες οι προδιαγραφές τόσο για την αδειοδότηση του έργου όσο και για τη σύνταξη των μελετών και εκτέλεσης των επιβλέψεων, καθώς και όλες οι αστικές και ποινικές ευθύνες που ορίζονται αντίστοιχα από τους Κώδικες της Δικαιοσύνης.

Η Πολιτεία εάν επιθυμεί να καταργήσει τον παρεμβατισμό της πρέπει να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα διασφαλίζουν την ποιότητα των μελετών και των έργων, καθώς και την ασφάλεια των κατασκευών εξυπηρετώντας με τρόπο σύγχρονο, έντιμο, ποιοτικό, επιστημονικό το περιβάλλον άσκησης συναλλαγών μεταξύ επιστημόνων επαγγελματιών και πολιτών πελατών τους.
Πρέπει λοιπόν άμεσα και αντί για την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών που προσδιόρισε αυτή να:

  • Ξεκαθαρίσει ότι οι Αρχιτέκτονες και μόνο αυτοί θα ασκούν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.
  • Ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτούς διέπονται από όρους, περιορισμούς, προδιαγραφές και ρυθμίσεις για την εξασφάλιση των προαναφερθέντων.
  • Ολοκληρώσει ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο που θα ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις όλων των συνεργαζομένων φορέων των μηχανικών.
  • Προσδιορίσει διαδικασίες πιστοποίησης με προδιαγραφές τα επαγγέλματα που εμπλέκονται στις κατασκευές των έργων.
  • Προσδιορίσει διαδικασίες πιστοποίησης όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται αντίστοιχα.
  • Ολοκληρώσει κατόπιν του προσδιορισμού των επαγγελματικών ευθυνών και υποχρεώσεων και τη σύνδεσή τους με τους Κώδικες της Δικαιοσύνης.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων λόγω των εξαιρετικά κρίσιμων για τον κλάδο μας εξελίξεων που δρομολογούνται από την Κυβέρνησή σας, κατά τη συνεδρίασή του της 12/01/2011 αποφάσισε να ζητήσει άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να συζητηθούν τα περί «ανοίγματος κλειστών επαγγελμάτων» και να μπορέσουμε να σας αναπτύξουμε τις απόψεις μας επί του θέματος, όπως εξάλλου δικαιούμαστε ως διακριτός επαγγελματικός κλάδος που αναφέρεται και στα σχετικά ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού και του Μνημονίου.

Παρακαλούμε να ορίσετε τη συνάντηση αυτή με το προεδρείο του Συλλόγου μας, το συντομότερο δυνατόν.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

¦ ΤΕΕ
> Πρόεδρος κος Χρήστος Σπίρτζης
> Διοικούσα Επιτροπή
> Περιφερειακά Τμήματα
¦ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
¦ ΣΥΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Νικόλαος Ζυγούρης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πρόεδρος κος Θεόδωρος Παπαδόπουλος
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Στέφανος Ξεκαλάκης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Παναγιώτης Μαυρίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
κος Κωνσταντίνος Βαφειάδης
¦ ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Σταματάκης
¦ ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
Πρόεδρος κος Τριαντάφυλλος Τσιτινίδης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόεδρος κος Γιάννης Παπάζογλου
¦ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ
Πρόεδρος κα Βιβή Μπάτσου