Δομή

Μόνιμες Επιτροπές περιόδου 2011-2014

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2011 – 2014

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΑΠΟ ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Α.

ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1.

ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Γ. ΠΑΝΟΥ

2.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)

Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ,

Γ. ΠΑΝΟΥ

Β.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

1.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

2.

· ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

· ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

· ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μ. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ

3.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δ. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ

4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δ. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ

Γ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

1.

· ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)

· ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

2.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

· ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ)

· ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

· ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

· ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

· ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κ. ΒΟΥΡΕΚΑΣ

Γ. ΠΑΝΟΥ,

Μ. ΤΖΑΡΑΣ,

3.

· ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

· ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

· ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

· ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ν. ΚΟΥΡΕΤΑΣ,

Μ. ΤΖΑΡΑΣ

4.

· ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

· ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

· ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κ. ΒΟΥΡΕΚΑΣ,

Ν. ΚΟΥΡΕΤΑΣ,

Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ,

Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ,

Μ. ΦΡΑΝΤΖΗ

5.

· ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

· ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

· ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ,

Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ

Δ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ACE

Δ. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ,

Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ,

Ο. ΠΑΠΠΑ,

Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

2.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / UMAR

3.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / EFAP

4.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ENACA

Ε.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.

· ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

· ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

· ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Π. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ,

Ο. ΠΑΠΠΑ,

Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ

2.

· ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

· ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ,

Μ. ΦΡΑΝΤΖΗ

3.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ