Ενημέρωση

17η Γενική Συνέλευση ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής, Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Π ρ ο ς

τα μέλη ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 17η Γ. Σ. ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 του Κανονισμού Λειτουργίας του.

Η  17η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Τμήματος Αττικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19.10.2018, ώρα 10 πμ, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Κλάδου & Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι). 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος, για να εξασφαλιστεί απαρτία για τη συνεδρίαση αυτή απαιτείται παρουσία περισσοτέρων του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Τμήματος.

Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, η Συνέλευση θα συγκληθεί, την Δευτέρα, 22.10.2018,  ώρα 18:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος), οπότε σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του κανονισμού, θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής


Πρόσκληση

pdf
269 KB