Επαγγελματικά Θέματα

ΣτΕ 1792/2009 – Θέμα: Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β΄ υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων

Περίληψη:

Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ’ αρχήν, στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου. Η μη προσμέτρηση αποτελεί εξαίρεση από τον εν λόγω κανόνα, η οποία πρέπει να προβλέπεται στον νόμο. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός ορισμός, δεν επιτρέπεται, σε κτίρια προοριζόμενα για κατοικίες, η κατασκευή δεύτερου υπογείου ορόφου, μη προσμετρώμενου στον συντελεστή δόμησης, για τη στάθμευση αυτοκινήτων. (Παραπομπή στην Ολομέλεια)

 

κατεβάστε το αρχείο