Δράσεις

Στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ανατέθηκε η προβολή και δημοσιοποίηση της 14ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2014

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
A.Π. 48123                            Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14 η BIENNALE Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2014

Στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης προσπάθειας για τη συστηματική ενίσχυση και προβολή του Ελληνικού αρχιτεκτονικού και τεχνικού έργου μέσω μιας ενιαίας Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική, ο Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτης Αλεξιάδης, με την υπ’ αριθμ. Α.Π.5295/4-12-13 Απόφασή του, αποφάσισε την ανάθεση στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων της Προβολής και Δημοσιοποίησης της 14 ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014, με θέμα «Fundamentals-Absorbing modernity 1914-2014», έκθεση η οποία θα διαρκέσει από 07/06/2014 έως 23/11/2014.

Το θέμα της έκθεσης παρουσιάζεται από τον Διευθυντή της 14 ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014, Rem Koolhaas στο site: www.labiennale.org/en/architecture/index.html.

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, στις 05/12/2013, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=475&language=el-GR , το ΥΠΕΚΑ καλεί τους αρχιτέκτονες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Εθνικού Επιτρόπου και της επιμελητείας της ελληνικής συμμετοχής στη 14 η BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που συνοδεύει την πρόσκληση.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν στο ΥΠΕΚΑ μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15.00 στο fax: 210 6452537. Οι αιτήσεις θα καταχωρούνται με αριθμό πρωτοκόλλου και
στους υποψήφιους θα αποστέλλεται βεβαίωση παραλαβής με fax ή email.

Τους υποψήφιους και τις προτάσεις τους θα αξιολογήσει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:
1) Πανέτσο Γεώργιο, Αρχιτέκτονα, Καθηγητή Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου
Πατρών, 2) Φιλιππίδη Μέμο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και 3) Αμπακούμκιν Δαμιανό, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ.

Η ανακοίνωση της επιλογής/ορισμού του Εθνικού Επιτρόπου θα ανακοινωθεί στις 20/01/2014.

Συνημμένα θα βρείτε το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Θα θέλαμε να επικροτήσουμε την απόφαση του Υπουργείου να εμπιστευθεί στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων την ανάθεση της Προβολής και Δημοσιοποίησης της 14 ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014 και να ενημερώσουμε τους υποψήφιους Εθνικούς Επιτρόπους ότι θα στηρίξουμε επικουρικά το έργο τους, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για μια επιτυχημένη εκπροσώπηση/συμμετοχή της χώρας μας στην ως άνω έκθεση.
Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα, τηλ.: 210 3215146 – 210 3215147, fax: 210 3215147, www . sadas – pea . gr , e-mail: sadas – pea @ tee .gr