Ενημέρωση

Επιστολή – “Υπενθύμιση αιτήματος συνάντησης εργασίας ΥΠ.ΠΟ.Τ. και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για θέματα Αρχιτεκτονικής” – Αθήνα 14 Ιουλίου 2011

Επιστολή – “Υπενθύμιση αιτήματος συνάντησης εργασίας ΥΠ.ΠΟ.Τ. και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για θέματα Αρχιτεκτονικής” – Αθήνα 14 Ιουλίου 2011

 

Α.Π. 44129
Αθήνα 14 Ιουλίου 2011


Προς:
Τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
κo Παύλο Γερουλάνο

Μπουμπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα


Θέμα:  «Υπενθύμιση αιτήματος συνάντησης εργασίας ΥΠ.ΠΟ.Τ. και ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ για θέματα Αρχιτεκτονικής»

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 39307/20-10-09 αιτήματός μας για συνάντηση μαζί σας προκειμένου να διαμορφωθεί μια ατζέντα συνεργασίας μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Τ. και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, επανερχόμεθα και σας το υπενθυμίζουμε.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι ένα από τα θέματα της ατζέντας της συνάντησής μας (σχετ.: τα με Α.Π. 38401/03-04-09, 38413/07-04-09, 38904/16-07-09 έγγραφά μας) θα είναι και το αίτημα μας για επίσπευση των διαδικασιών για τη θεσμοθέτηση φορέα διαχείρισης της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας, ως κηρυγμένου μνημείου της UNESCO. Υπογραμμίζεται η σημασία και η αξία αυτού του αιτήματος του κερκυραϊκού λαού και ταυτόχρονα η απαίτηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κοινότητας που εκφράζεται μέσω της UNESCO.

Αναφορικά στα παραπάνω σας υποβάλλομε το με Α.Π. 42410/30-06-11 ψήφισμα του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, για προβλήματα των συναδέλφων στην Κέρκυρα σε σχέση με τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ.


Α.Π. 42410
Αθήνα 30 Ιουνίου 2011

Ψήφισμα για προβλήματα των συναδέλφων στην Κέρκυρα

σε σχέση με τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ

Η παλιά πόλη της Κέρκυρας έκλεισε πρόσφατα 3 χρόνια από την πολλά υποσχόμενη εγγραφή της στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ακόμη δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει συσταθεί ο φορέας διαχείρισης.

Τα προβλήματα στη παλιά πόλη και τη ζώνη προστασίας έχουν συσσωρευτεί και πλέον κάθε καθυστέρηση ανάληψης δράσεων από τους αρμόδιους φορείς γίνεται αντιληπτή από τον οποιοδήποτε, είτε είναι επισκέπτης στη Κέρκυρα, είτε είναι επαγγελματίας στο χώρο της κατασκευής.

Υπάρχει συναρμοδιότητα μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΟΟΤ, της 21ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Κέρκυρα και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου που εδρεύει στα Ιωάννινα, όσον αφορά τον έλεγχο για την προστασία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας και της ζώνης προστασίας της (Buffer Zone), δημιουργώντας μεγάλη σύγχυση στους πολίτες και τους συναδέλφους. Οι υπηρεσίες αυτές κατόπιν εισήγησης προωθούν τα ανάλογα θέματα που αφορούν την παλιά πόλη, στις κεντρικές υπηρεσίες στην Αθήνα (ΚΑΣ, ΚΣΝΜ) με τις γνωστές χρονοβόρες διαδικασίες (περί τους 9 μήνες διαδικασία ελάχιστον).

Επίσης υπάρχει άγνοια στους πολίτες και τους συναδέλφους του νησιού για τις περιοχές αρμοδιότητας ελέγχου των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ και τις ευρύτερες περιοχές που προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο, που σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού γενικά και αρχιτεκτόνων ειδικότερα, επιβαρύνει την ήδη μεγάλη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων.

Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα

Η 21η ΕΒΑ είναι στελεχωμένη μόνο από μόνιμους αρχαιολόγους, διοικητικούς υπαλλήλους, αρχαιοφύλακες και εργάτες. Δεν υπάρχει οργανική θέση για μόνιμο υπάλληλο αρχιτέκτονα μηχανικό. Οι αρχαιολόγοι είναι φυσικό να μη γνωρίζουν τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό καθώς και την πολεοδομική νομοθεσία, εν τούτοις κρίνουν τις μελέτες των συναδέλφων βασισμένοι στον αρχαιολογικό νόμο, επιβάλλοντας περιορισμούς και τροποποιήσεις

Οι μελετητές των έργων, είτε πρόκειται για νέες κατασκευές, προσθήκες σε υπάρχουσες κατασκευές, αποκαταστάσεις υπαρχόντων κτισμάτων, είτε για δημόσια έργα, βρίσκονται μπροστά σε ένα λαβύρινθο συγκεχυμένων και απροσδιόριστων αρμοδιοτήτων μέσα στο ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν λυθεί εντός συγκεκριμένου πλαισίου (το ίδιο το Υπουργείο είναι υπεύθυνο) και όχι κάθε φορά στις πλάτες των συναδέλφων, πολλές φορές δε κατόπιν της έκδοσης των οικοδομικών αδειών κατά την εκτέλεση των έργων τους, (με σοβαρό αντίκτυπο στη φήμη τους ως επαγγελματιών αλλά και στην οικονομική τους επιβάρυνση) με αποτέλεσμα την συνεχόμενη ταλαιπωρία του πολίτη

Σαν ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων ζητούμε να αποσαφηνισθεί το θεσμικό πλαίσιο και να υπάρξει για την Κέρκυρα εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ένα ξεκάθαρο τοπίο σχετικά με:

Α) Τα θέματα της Κέρκυρας όταν εμπλέκονται και οι δύο υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, να αρκεί η εξέταση μόνο από μια Υπηρεσία και ένα από τα δύο κάθε φορά κεντρικά συμβούλια (Κ.Α.Σ ή Κ.Σ.Ν.Μ.), γιατί σήμερα παρατηρείται να στέλνονται κατά περίπτωση φάκελοι μελετών σε διαφορετικό συμβούλιο ανάλογα με την αρχική εκτίμηση. Πολλές φορές οι αποφάσεις του ενός, για το ίδιο το θέμα, δεν γίνονται αποδεκτές –λόγω διαδικασίας– από το άλλο.

Β) Σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων ανά ειδικότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε ως αρμόδια ειδικότητα την επιστημονική μας γνώση, σε συνεργασία με τους αρχαιολόγους στην διαδικασία ελέγχου, με στόχο την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν προς όφελος της κοινωνίας και του συνόλου.

Κύριε Υπουργέ,

Τελειώνοντας, παρακαλούμε να ορίσετε μία συνάντηση με το Σύλλογο μας προκειμένου να σας εκθέσουμε τις θέσεις – προτάσεις μας εκ μέρους των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

Συνημμένα:     Έγγραφα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με αριθμ. πρωτ. 39307/20-10-09, 38401/03-04-09, 38413/07-04-09, 38904/16-07-09


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

■ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γενική Γραμματέας Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη

■ ΤΕΕ

  • Πρόεδρος κος Χρήστος Σπίρτζης
  • Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
  • Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Τμήμα Κέρκυρας

■ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ