Ενημέρωση

Ψήφισμα ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14/05/19

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

O ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στα πλαίσια υποστήριξης των μελών του, που είναι εργαζόμενοι αρχιτέκτονες μηχανικοί σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις της χώρας, στηρίζει τον αγώνα της διεκδίκησης του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ) για την κατοχύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ).

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά τον βασικό τρόπο διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των μηχανικών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, και των συναφών τεχνικών επαγγελμάτων, ανεξαρτήτως τυπικής σχέσης εργασίας.

Μετά από 10 χρόνια μνημονιακών μέτρων και περικοπών στους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων μηχανικών, είναι αναγκαία:

  • η ανάκτηση των μισθολογικών απωλειών, με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς,
  • η κατοχύρωση των δικαιωμάτων για τις εγκύους και τις μητέρες εργαζόμενες,
  • η κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων,
  • η διασφάλιση απέναντι στην καταπάτηση θεμελιωδών θεσμικών δικαιωμάτων όπως οι άδειες, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς,
  • η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα κάνει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να γνωστοποιηθεί – και από τα μέσα επικοινωνίας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ – η προσπάθεια του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και οι δράσεις του για τη διεκδίκηση της κατοχύρωσης ΣΣΕ, συμπεριλαμβανόμενης της προκηρυγμένης απεργίας στις 20 Ιουνίου 2019.

Στα πλαίσια αυτής της απόφασης:

  • Καλούμε το ΣΜΤ να έρθει άμεσα σε συνεννόηση με τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ έτσι ώστε να υποστηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δράσεις του για τη ΣΣΕ.
  • Καλούμε τις εργοδοτικές ενώσεις του τεχνικού κλάδου (ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΕΓΜ) να προσέλθουν άμεσα σε διαπραγματεύσεις με τον ΣΜΤ για τη σύναψη της ΣΣΕ. Ζητάμε να είναι παρών ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της ΣΣΕ.
  • Θα δημιουργήσουμε επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για «εργασιακά θέματα» με διευρυμένο αντικείμενο δράσης τα εργασιακά θέματα τριών διαφορετικών ομάδων αρχιτεκτόνων μηχανικών, οι οποίες δεν θεωρούμε πως δρουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους: α) εργαζόμενοι μηχανικοί του δημοσίου τομέα, β) εργαζόμενοι μηχανικοί σε εταιρείες του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, γ) ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι. Η επιτροπή θα εργαστεί προκειμένου να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις στο ΔΣ και στην Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Καλούμε τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να επικοινωνούν με την επιτροπή για προβλήματα που αφορούν το εργασιακό τους περιβάλλον.
  • Καλούμε τους άλλους Επιστημονικούς Συλλόγους των Μηχανικών και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συντονισμό, για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των μηχανικών με κοινές παρεμβάσεις σε Υπ. Εργασίας και Υπ. Υποδομών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


pdf
263 KB