ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

«Γενικό Σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρήτιου Σταδίου

Δήμου Ηρακλείου

που βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου»