Ενημέρωση

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ με θέμα: «Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)»

Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321 (ΦΕΚ 313/Β/06.02.2020), με θέμα: «Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)».