Ενημέρωση

Aρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων με απονομή βραβείων για τη δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς – Δήμος Βόλου

Aρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων με απονομή βραβείων για τη δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς – Δήμος Βόλου

 

Περιληπτική προκήρυξη

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα

 

Νέα ημερομηνία λήξης

 

Διευκρίνιση για τη χωροθέτηση του κτιρίου