Ενημέρωση

UIA : Διεθνής Διαγωνισμός Σχεδίου για το Παγκόσμιο Σύμβολο Προσβασιμότητας του 21ου αιώνα

Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων / International Union of Architects (UIA) σε συνεργασία με την Rehabilitation International / Διεθνή Αποκατάσταση (RI), προκηρύσσουν Διαγωνισμό για το σύμβολο προσβασιμότητας του 21ου αιώνα, που αντιπροσωπεύει τις βασικές τους αξίες της ένταξης, της ανεξαρτησίας, της φυσικής και εικονικής προσβασιμότητας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.

Η πρόκληση είναι να αναπτυχθεί ένα νέο σύμβολο προσβασιμότητας που θα αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποικιλία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα κτήρια και άλλους τύπους δημόσιου δομημένου περιβάλλοντος. Ο Διαγωνισμός προσκαλεί αρχιτέκτονες και γραφίστες, καθώς και φοιτητές αρχιτεκτονικής ή Σχολών Γραφιστικής να σχεδιάσουν ένα νέο σύμβολο προσβασιμότητας, που θα προταθεί στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης / International Organization for Standardization (ISO) για να υιοθετηθεί ως το νέο διεθνές σήμα προσβασιμότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών ορίζεται η 25η Μαρτίου 2022, και ώρα 17:00 (ώρα Παρισίων).

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού.