Δομή

Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων – Περίοδος 2014 – 2017

4η Συνεδρίαση : Αθήνα 18 Μαρτίου 2017

Α.Π. 62114                                                                                      Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2017

Π ρ ο ς

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας

του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(Προσοχή! Δεν θα αποσταλεί πρόσκληση με το ταχυδρομείο)

Η 4η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ (2 ώρες).
 2. Ενημέρωση για τα οικονομικά (2 ώρες).
 3. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Αντιπροσωπείας (2 ώρες).
 4. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα (2 ώρες).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στο ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα).

 

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Η συνεδρίαση προγραμματίζεται να λήξει στις 18:30.

Οι εισηγήσεις πρέπει να έχουν αποσταλεί στη γραμματεία του Συλλόγου το αργότερο μέχρι τις 09/03/2017 ώστε να αποσταλούν εγκαίρως στους αντιπροσώπους. Όποιες παρεμβάσεις σχετικά με τα θέματα της Η.Δ. κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο μέχρι την ώρα της συνεδρίασης θα περιληφθούν στα πρακτικά.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

   Ο Πρόεδρος                             Η Α’ Αντιπρόεδρος                       Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Στέφανος Ζαφειρόπουλος                  Μαρία Φραντζή                         Αλέξανδρος Βράκας

Πρακτικά 4ης Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (18.3.2017)

_________________________________________________________________________________

 

3η Συνεδρίαση : Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2016

Α.Π. 61877                                                                                        Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2016

Π ρ ο ς

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας

του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(Προσοχή! Δεν θα αποσταλεί πρόσκληση με το ταχυδρομείο)

Η 3η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση (2 ώρες).
 2. Προτάσεις για το Καταστατικό (4 ώρες).
 3. Προγραμματισμός επόμενων δράσεων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (1 ώρα).
 4. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα (1 ώρα).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 το πρωί, στο ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Η συνεδρίαση προγραμματίζεται να λήξει στις 18:30.

Οι εισηγήσεις πρέπει να έχουν αποσταλεί στη γραμματεία του Συλλόγου το αργότερο μέχρι τις 24/11/2016 ώστε να αποσταλούν εγκαίρως στους αντιπροσώπους. Όποιες παρεμβάσεις σχετικά με τα θέματα της Η.Δ. κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο μέχρι την ώρα της συνεδρίασης θα περιληφθούν στα πρακτικά.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος                             Η Α’ Αντιπρόεδρος                       Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Στέφανος Ζαφειρόπουλος                  Μαρία Φραντζή                         Αλέξανδρος Βράκας

 

Πρακτικά 3ης Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (3.12.16)

 


2η Συνεδρίαση : Αθήνα 5 Μαρτίου 2016

Α.Π. 60536                                                                                        Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2016

Π ρ ο ς

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας

του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(Προσοχή! Δεν θα αποσταλεί πρόσκληση με το ταχυδρομείο)

Η 2η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση (45λ).
 2. Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (2 ώρες).
 3. Επαγγελματικά δικαιώματα (2,5 ώρες).
 4. Ασφαλιστικό (2 ώρες).
 5. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα (30λ).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 05 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00 το πρωί, στο ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα).

 

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Η συνεδρίαση προγραμματίζεται να λήξει στις 18:30.

Οι εισηγήσεις πρέπει να έχουν αποσταλεί στη γραμματεία του Συλλόγου το αργότερο μέχρι τις 25/02/2016 ώστε να αποσταλούν εγκαίρως στους αντιπροσώπους. Όποιες παρεμβάσεις σχετικά με τα θέματα της Η.Δ. κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο μέχρι την ώρα της συνεδρίασης θα περιληφθούν στα πρακτικά.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος                             Η Α’ Αντιπρόεδρος                       Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Στέφανος Ζαφειρόπουλος                  Μαρία Φραντζή                         Αλέξανδρος Βράκας

 

Πρακτικά 2ης Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (5.3.2016)

 

 


1η Συνεδρίαση: Αθήνα 14 Μαρτίου 2015

Α.Π. 49899                         Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 2015

Προς:
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(Προσοχή! Δεν θα αποσταλεί πρόσκληση με το ταχυδρομείο)

Συνάδελφε,
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 14ης Δεκεμβρίου 2014, όπως αυτά εκδόθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, έχεις εκλεγεί μέλος της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.
Η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
 2. Το οικονομικό πρόβλημα του Συλλόγου και σχετικά ειδικά ζητήματα.
 3. Εκλογή δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
 4. Διάφορα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

Για το Προεδρείο
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Σελιανίτης

Σημείωση:
Στα πλαίσια της γνωστής οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου, γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης οικονομικής ενίσχυσης από την πλευρά του ΤΕΕ, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος μετακίνησης των συναδέλφων της Περιφέρειας. Με βάση σχετική απόφαση της Αντιπροσωπείας, που ελήφθη μετά από εισήγηση του ΔΣ, η οροφή κάλυψης έχει καθορισθεί σε 50,00€ ανά αντιπρόσωπο. Η πρόσκληση αφήνει χρονικό περιθώριο μεγαλύτερο του ενός μήνα, για να διευκολυνθεί η προμήθεια οικονομικών εισιτηρίων.         Παρακαλούνται οι παρατάξεις να διεξαγάγουν εγκαίρως τις όποιες συνεννοήσεις τους, προκειμένου να μην καθυστερήσει η έναρξη της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας.