Ενημέρωση

Σχόλια στον Τύπο σχετικά με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το θέμα με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΥ» ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ – ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΚΑΖΑΝΑΚΙ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΤΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ»

Α.Π 67127 / Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχόλια στον Τύπο σχετικά με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το θέμα με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΥ» ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ – ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΚΑΖΑΝΑΚΙ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΤΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ»

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στηρίζει απόλυτα τα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τη γνωμοδότησή τους στο θέμα με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΥ» ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ – ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΚΑΖΑΝΑΚΙ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΤΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ».

Πριν περάσουμε στην επιστημονική άποψη που εκφράζεται στη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το παραπάνω θέμα, πρέπει να τονίσουμε τα εξής:

Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής αποτελούνται από μέλη-επιστήμονες με εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενό τους, θεσμικά επιλεγμένα από επιστημονικούς, κρατικούς φορείς, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι γνωμοδοτικά όργανα και δεν έχουν ούτε κομματική, ούτε πολιτική ή αντιπολιτευτική εξάρτηση. Τα κριτήρια κρίσης και γνωμοδότησης είναι καθαρά επιστημονικά, ενίοτε κοινωνικά και λειτουργούν απόλυτα εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος και πάντα με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον.

Είναι άτοπο, ανήθικο και προσβλητικό να αναπαράγονται χυδαία σχόλια στον Τύπο χωρίς καμία επιστημονική αιτιολόγηση, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων για επικοινωνιακούς λόγους.

 Η ανταλλαγή επιστημονικών επιχειρημάτων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και όχι μέσω ανακοινώσεων στον Τύπο.

Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής δεν έχουν ιδιοτέλεια, ούτε μέλη ομογενούς πολιτικής έκφρασης, επομένως, κατά τη γνώμη μας, είναι τουλάχιστο λαϊκίστικο να εκφέρονται τέτοιες απόψεις από τη Δημοτική Αρχή.

Όσον αφορά στο καθαρά τεχνικό μέρος, δηλαδή στη γνωμοδότηση, του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, θεωρούμε ότι είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και με γνώμονα το υψηλό αίσθημα ευθύνης για την πόλη. Η πρόταση που εισήχθη προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής δεν προέκυπτε ενταγμένη σε ολοκληρωμένη μελέτη για τη λειτουργία της πόλης, ούτε είχε λάβει υπόψη την ύπαρξη και λειτουργία του Μνημείου που βρίσκεται στο σημείο αυτό. Η προτεινόμενη λύση δεν βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά αντίθετα δυσχεραίνει την κίνηση των πεζών και την ευρύτερη λειτουργία της πόλης.

Η Δημοτική Αρχή πριν εκφραστεί στον Τύπο θα έπρεπε να είναι περισσότερο προσεκτική και να ακολουθούσε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αυτές με σαφήνεια αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία περί Συλλογικών Οργάνων Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης