Ενημέρωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ : “ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ” / 06.04.2012

Περιληπτική προκήρυξη Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών Νέων Αρχιτεκτόνων με Θέμα “Μελέτη Ανάπλασης Τμήματος της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Ραφήνας”