Ενημέρωση

Προς έκδοση το νέο βιβλίο του αρχιτέκτονα Βασίλη Σγούτα με τίτλο “A Journey with the Architects of the World”

Σας γνωστοποιούμε ότι ολοκληρώθηκε το βιβλίο του αρχιτέκτονα Βασίλη Σγούτα με τίτλο «A Journey with the Architects of the World”, το οποίο  αναμένεται να έχει εκδοθεί πριν το τέλος Ιουλίου.

Το βιβλίο αναφέρεται σε ομιλίες, δράσεις κλπ. σε μια πορεία πολλών ετών. Περιέχει ένα Ημερολόγιο, τυχαίο, που εστιάζεται περισσότερο σε εμπειρίες και σκέψεις που προέρχονται από γεγονότα που σχετίζονται με αρχιτέκτονες και αρχιτεκτονική.

Επίσης, γίνονται αναφορές και στο ΤΕΕ, στο Ελληνικό Τμήμα της UIA και σε Έλληνες συναδέλφους.

Η μνήμη είναι ο πλούτος μας. Καταγράφοντας τα γεγονότα ανακαλύπτεις ξανά πώς οι προτεραιότητές μας έχουν αλλάξει και πώς διαφέρουν σε όλη τη Γη. Διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ποια ήταν η κληρονομιά των πράξεων ή της αδράνειας και πού οι αρχιτέκτονες, σαν άτομα ή σαν επάγγελμα, επηρέασαν θετικά στην πρόοδο.