Εκπαίδευση

Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνάδελφοι,

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει έως πέντε (5) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Συνημμένα θα βρείτε την Προκήρυξη, καθώς και το έντυπο της Αίτησης για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.