Ενημέρωση

Πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου «Sustainable Landscape and Responsible Tourism», Πάρμα 8 – 9 Μαρτίου 2018

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

“Sustainable Landscape and Responsible Tourism”

Πάρμα 8 – 9 Μαρτίου 2018

Συνεδριακό Κέντρο – Q02, Πανεπιστημιούπολη Πάρμας

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Αναγέννηση των Πόλεων – Τεχνικές Ανάλυσης για την Προστασία και Ανάπλαση του Κατασκευασμένου Περιβάλλοντος” του Πανεπιστημίου της Πάρμα διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο «Sustainable Landscape and Responsible Tourism» με την ελπίδα ότι αυτό το γεγονός θα γίνει ένας παράγοντας μεγάλης επιρροής για την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με το θέμα της Αστικής Αναγέννησης.

Οι δύο ημέρες του Διεθνούς Συνεδρίου για την Αναγέννηση των Πόλεων θα διαρθρωθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες θεματικές συνόδους:

Αναγέννηση και αποκατάσταση του τοπίου.
Ιστορικά κέντρα και μικρά πολιτιστικά συστήματα.
Ανάπλαση των παρακτίων πόλεων και του waterfront.
Χωροτακτική αναγέννηση ή αναγέννηση σε μεγάλη κλίμακα.

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του διημέρου.