Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση & Ανάδειξη της οδού Πορτο χελίου – Όρμου Βερβερόντας του Δ. Ερμιονίδας»

Ο Δήμος Ερμιονίδας προκηρύσσει Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ».

Συνημμένα θα βρείτε την Περίληψη Προκήρυξης του Διαγωνισμού.