Ενημέρωση

Περίληψη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Ανάπλαση του Κέντρου της Αθήνας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών

Με τίτλο :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

Διοργανώτρια Αρχή του διαγωνισμού είναι η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών / Γεν. Δ/νση Υ.ΛΙ.Κ.Υ. / Γ.Γ.Υ / ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Διαδικασία εγγραφής και παραλαβής των στοιχείων του διαγωνισμού : έως και την 22.2.2019, ώρα 14:00.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων : 10.6.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Συνημμένα θα βρείτε την περιληπτική προκήρυξη καθώς και το διαβιβαστικό έγγραφο.