Ενημέρωση

Περί «Διαβούλευσης» του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Α.Π. 66104 / Αθήνα 1η Σεπτεμβρίου 2020

Προς:

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κωστή Χατζηδάκη
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα

Κοινοποίηση:

 • Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ,
  κο Δημήτριο Οικονόμου
 • Υφυπουργό Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Νικόλαο Ταγαρά
 • Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη
 • Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΕΝ, κο Νικόλαο Μιχαλόπουλο
 • Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ, κο Κωνσταντίνο Αραβώση

 

Θέμα:  Περί «Διαβούλευσης» του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στις 4 Αυγούστου αναρτήθηκε προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» με καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης στις 28/8ου και πρόσφατη «επικαιροποίηση» με ημερομηνία λήξης στις 04/9ου!

Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται δέκα κεφάλαια με 107 άρθρα σε 160 σελίδες τα οποία κινούνται σε όλες τις κλίμακες Σχεδιασμού, από τον Εθνικό Χωροταξικό μέχρι τις Τοπικού επιπέδου εφαρμογές και παράλληλα τροποποιείται μεγάλος αριθμός προηγούμενων σχετικών Νόμων, χωρίς καμία κωδικοποίηση και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και συμβολή των αρμόδιων για τα θέματα αυτά, θεσμικών φορέων.

Δεδομένων των παρακάτω πραγματικών γεγονότων:

 • Το Ν/Σ αφορά σε πλείστα θέματα και νόμους με σημειακές αλλά και συνολικότερες παρεμβάσεις που δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες ως προς τις διακηρυσσόμενες και μη στοχεύσεις τους.
 • Η αποφυγή της συμβολής στη σύνταξη και την επεξεργασία του των καθ’ ύλην αρμόδιων συλλογικών και επιστημονικών φορέων, δημιουργεί θεσμικό και ουσιαστικό κενό και επιτείνει την ήδη βιωμένη ανασφάλεια δικαίου που πλήττει τις δημοκρατικές αρχές μιας ευνομούμενης πολιτείας
 • Η επιλογή της χρονικής στιγμής και, κυρίως, η διάρκεια της διαβούλευσης οδηγούν στην πεποίθηση ότι πρόκειται για ad hoc επιβολή διατάξεων και όρων που «μελετήθηκαν» και κατατίθενται με όρους αδιαφάνειας αποκλείοντας, πρακτικά, οποιαδήποτε συστηματική επεξεργασία και εγκαθιστώντας την «αφ’ υψηλού» θεσμοθέτηση όσων μια / όποια επιτροπή «σοφών» οραματίζεται για το μέλλον όλων μας, επιστημόνων, φορέων, πολιτών.
 • Η απαξίωση του ρόλου του κοινωνικού συνόλου στο οποίο αφορά και στο οποίο απευθύνεται το συγκεκριμένο Ν/Σ, δημιουργεί πολύ αρνητικό ιστορικό προηγούμενο σε μια εποχή μάλιστα που όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας πλήττονται πολλαπλά βιώνοντας, πέρα από την υγειονομική και αυξανόμενη οικονομική κρίση.
 • Ζητείται από τους επιστήμονες του καθημερινού αγώνα (για να επιβιώσουν ασκώντας το πολλαπλά πληττόμενο επάγγελμά τους) να συμβάλουν σε ένα τόσο σημαντικό για το μέλλον του κλάδου τους Ν/Σ πιεζόμενοι παράλληλα από ανούσιες/επαναλαμβανόμενες προθεσμίες σειράς νομοθετημάτων. Νομοθετημάτων τις αλλαγές και παλινωδίες των οποίων υφίστανται, 10 χρόνια τώρα, με ρυθμούς τέτοιους που δεν τους αφήνουν το περιθώριο να τις μελετήσουν, να τις συσχετίσουν μεταξύ τους, να τις αφομοιώσουν και να υλοποιήσουν με ασφάλεια το έργο τους ασκώντας με αξιοπρέπεια το επάγγελμά τους.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ), επισημαίνοντας καταρχάς το απαράδεκτο της διαδικασίας που ακολουθείται μέχρι σήμερα στη θεσμική θωράκιση του σχεδιασμού από και για τον πολίτη, αλλά και στους όρους και προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος των μελών του, καλεί τους καθ’ ύλην αρμόδιους κρατικούς φορείς να διασφαλίσουν άμεσα τους όρους μιας ουσιαστικής συμμετοχικής διαδικασίας κατά τη διαβούλευση (εξασφάλιση μιας κατ’ ελάχιστον τρίμηνης διαβούλευσης), αλλά και την αξιοπρέπεια, τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου κατά την άσκηση του επαγγέλματος για τα μέλη του και για το σύνολο του κλάδου των Μηχανικών.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
235 KB