Ενημέρωση

Παρουσίαση προγράμματος φωτορεαλισμού Bender από το Δίκτυο Μικρών Αρχιτεκτονικών Γραφείων

Την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 έγινε στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι)  μια παρουσίαση του προγράμματος φωτορεαλισμού Blender.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού (free software, βλ. και gnu.org) δηλαδή πρόγραμμα που διανέμεται ελεύθερα και του οποίου ο κώδικας είναι ανοιχτός σε βελτιώσεις και τροποποιήσεις.
Μαζί με την παρουσίαση έγινε και ένα στοιχειώδες πρώτο μάθημα για τα βασικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: blender.org