Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για το Masterplan της ευρύτερης περιοχής του Κήπου των Ηρώων» Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 314/2023 απόφαση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου δόθηκε νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για το Masterplan της ευρύτερης περιοχής του Κήπου των Ηρώων» ως εξής :

  • έως τις 03.04.2023 και ώρα 15:00 παράταση εγγραφής στον κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής.
  • έως τις 10.04.2023 και ώρα 15:00 για υποβολή των προτάσεων.

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική απόφαση Δημάρχου.