Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής μελετών Πανελλήνιου σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων του Δήμου Χανίων με τίτλο «Υποδομές Πρόνοιας και Πάρκο γειτονιάς στο Δήμο Χανίων»

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

Υποβολή έως 14 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική Ανακοίνωση.