Εκπαίδευση

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας για τον Κύκλο Σπουδών 2019-2021 στο ΠΜΣ «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ – Νέα Προθεσμία: 12 Ιουλίου 2019

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας για τον Κύκλο Σπουδών 2019-2021 στο ΠΜΣ «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ – Νέα Προθεσμία: 12 Ιουλίου 2019.

Δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, αλλά και των επανειλημμένων αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αποφασίστηκε η παράταση αυτής μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ: τηλ. 2310995825 | email: [email protected], την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://envi.arch.auth.gr/wordpress/ και την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: https://architecture.web.auth.gr