Ενημέρωση

Πανευρωπαϊκή Έρευνα: Covid-19 & Εργαζόμενοι στον Πολιτιστικό & Δημιουργικό Τομέα

Πανευρωπαϊκή Έρευνα

COVID-19 & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Εν αναμονή ενός πολύ δύσκολου χειμώνα για τις τέχνες και τον πολιτισμό, έχει δημιουργηθεί μια έρευνα που καταγράφει τις επιπτώσεις του ιού στους εργαζομένους των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, με σκοπό να δημιουργήσει επιχειρήματα για να πιέσει για τη δημιουργία μηχανισμών στήριξης.

Η έρευνα είναι μέρος του έργου MAX project (Πιλοτικό πρόγραμμα Makers’ Mobility, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημιουργικών Κόμβων σε συνεργασία με τους Fab Lab Barcelona, UPTEC και Makery).
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε : http://makersxchange.eu/

Η έρευνα περιλαμβάνει και το πεδίο της Αρχιτεκτονικής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη τόσο από τις τοπικές κυβερνήσεις όσο κι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εδώ θα βρείτε τον σύνδεσμο για την έρευνα: https://www.1ka.si/a/271744

Το deadline είναι στις 15 Νοεμβρίου 2020.  

Συνημμένα θα βρείτε το δελτίο τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο: http://creativehubs.net/2020/10/21/covid-19-crisis-cci-workers-pan-european-research-relaunch-announcement/