Ενημέρωση

Πρόγραμμα Διημερίδας ΤΕΕ με θέμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης” – 27-28.11.2012, Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Πρόγραμμα Διημερίδας ΤΕΕ με θέμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης” – 27-28.11.2012, Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE