Ο Σύλλογος

Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων Εκτός Σχεδίου αρ. 29 – Φεβρ. 2018

Συνημμένα θα βρείτε το τελευταίο τεύχος Εκτός Σχεδίου 29, της περιοδικής Έκδοσης του ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, μηνός Φεβρουαρίου 2018, όπως αυτό κατατέθηκε στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.