Ενημέρωση

Προκήρυξη Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ σχετικά με θέσεις υποψήφιων διδακτόρων – Προθεσμία: 30.05.2012

emp2ΜΑΪΟΣ 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013. Προθεσμία: 30.05.2012

 

 

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας, στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από τις 30 Απριλίου
μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012.

Προκήρυξη Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ σχετικά με θέσεις υποψήφιων διδακτόρων – Προθεσμία: 30.05.2012