Ενημέρωση

Πρόγραμμα Ε.Ε. Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci: Εκπαιδευτικά εργαλεία για προσβάσιμες πόλεις – Αθήνα, 28.06.12

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Πρόγραμμα Ε.Ε. Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci: Εκπαιδευτικά εργαλεία για προσβάσιμες πόλεις – Αθήνα, 28.06.2012

 

Project Transfer of Innovation Leonardo da Vinci: Training Tools for Accessible Towns (TTAT) – Athens, 28.06.2012