Ενημέρωση

Κατάρτιση πίνακα αρχιτεκτόνων ελευθέρων επαγγελματιών, μελών κριτικών επιτροπών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, επιτροπών συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων κλπ που δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη αποζημίωση

ΑΠ 66163 / Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2020

Προς: τα μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Θέμα:  Κατάρτιση πίνακα αρχιτεκτόνων ελευθέρων επαγγελματιών, μελών κριτικών επιτροπών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, επιτροπών συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων κλπ που δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη αποζημίωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην περίπτωση που δεν σας έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση για τη συμμετοχή σας, είτε σε κριτική επιτροπή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, είτε σε άλλες επιτροπές και συμβούλια συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων κλπ, παρακαλούμε πολύ όπως μας στείλετε συμπληρωμένα τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Πατρώνυμο
  • ΑΜ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
  • ΑΜ ΤΕΕ
  • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email)
  • Ονομασία επιτροπής/συμβουλίου
  • Χρονικό διάστημα
  • Περιφέρεια

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποσταλούν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (τηλ.: 2103215146, 2103215147) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], μέχρι και την 10η Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να καταρτιστεί σχετικός πίνακας για την προώθηση του θέματος στους αρμόδιους Φορείς.

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν προς Υπηρεσίες και Φορείς, με σκοπό τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

O Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
224 KB