Αρχιτέκτων

OM.A.S. Architects - Γ. Κουζούμης - Ν. Τριγλιανου, Αρχιτέκτονες

Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Νάουσα Πάρου ζητά αρχιτέκτονα ή παρεμφερή ειδικότητα με κύριο αντικείμενο τον σχεδιασμό και την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Απαραίτητα προσόντα: Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, κέφι. Εμπειρία 2-3 ετών. Άριστη γνώση Autocad, SketchUp, Microsoft Office. Καλή γνώση Αγγλικών.

Επιθυμητά: Γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, χρήση πλατφόρμας e-Άδειες,  διαδικασίας αυθαιρέτων, χρήση προγραμμάτων rendering, συστατικές επιστολές.

Εντοπιότητα θα συνεκτιμηθεί.

Αποστείλατε εκδήλωση ενδιαφέροντος και βιογραφικό: [email protected]

To apply for this job email your details to gkouz@tee.gr