Αρχιτέκτονας

  • Εξοπλισμός - Λογισμικό
  • Αθήνα

Website KSD

Η Κατασκευαστική εταιρεία  ‘KSD’ αναζητάει αρχιτέκτονα μηχανικό για άμεση συνεργασία.

Αρμοδιότητες

Μελέτη νέων κτιρίων, επεκτάσεων, τροποποιήσεων, ανακαινίσεων και συντηρήσεων.
Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων.
Προμέτρηση υλικών, κοστολόγηση, και επιμετρήσεις υλικών.
Σύνταξη και Τήρηση αναλυτικών προϋπολογισμών και προδιαγραφών έργου.

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Πανεπιστημίου Αρχιτεκτονικής.
Απαραίτητη 3 – 5 χρόνια σχετική προϋπηρεσία
Άριστη γνώση 2d & 3d σχεδιαστικών προγραμμάτων & φωτορεαλιστικών απεικονίσεων
Εμπειρία στην Έκδοση Οικοδομικών Αδειών & αποτυπώσεων
Άριστη Γνώση ΝΟΚ & Ν. 4495
Δυνατότητα ταυτόχρονης και αποτελεσματικής διαχείρισης πολλαπλών έργων.
Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου.
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Οργανωτική σκέψη.

 Επιθυμητά Προσόντα

Άριστη γνώση Αγγλικών, δεύτερη ξένη γλώσσα.
Γνώση προγραμμάτων Φορολογικών Πολεοδομίας.
Προϋπηρεσία σε εργοτάξια.
§  Φωτορεαλιστική απεικόνιση κτιρίων και εσωτερικών χώρων.

Αποστολή CV και Portfolio στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected]

To apply for this job email your details to info@ksdtechniki.gr