Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ    15 / 12 / 2016    &    ώρα    5.30 μμ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
  4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΤΟΥ Ν. 4439/2016 (Α΄ 222).
  5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ