Ενημέρωση

Ευχαριστήρια επιστολή από το Επιστημονικό Κέντρο Kamra tal-Periti της Μάλτας

Ευχαριστήρια επιστολή από το Επιστημονικό Κέντρο Kamra tal-Periti με έδρα την Μάλτα για την υποστήριξη όσον αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών στη νέα νομοθεσία της χώρας τους.