Δομή

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Συνεδριάσεων Μόνιμων Επιτροπών ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (09-13.06.14)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2011 – 2014 09-13.06.2014
    09.6 10.06 11.06 12.06 13.06
ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Α1          
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
(ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)
Α2          
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ Β1          
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Β2 Α   18:00      
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Β2 Β          
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β2 Γ          
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Β3     17:00    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ” Β4          
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
• ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Γ1          
ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ)
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
• ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ2          
• ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
• ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Γ3          
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
• ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γ4          
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
• ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
• ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Γ5          
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
• U.I.A
• C.A.E, UMAR, EFAP, ENACA
Δ1          
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ2          
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Ε1          
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Ε2          
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε3          

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 09-130614

Πρόγραμμα συνεδριάσεων Μόνιμων Επιτροπών ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

pdf
43 KB